Προσφορές από την www.4host.gr

»www.4host.gr 
| ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΟΝΟ ΜΕ 160€   


»www.4host.gr 
| ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  


ΤΙΜΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ :

 1.  Πακέτο Ισολογισμού 35€ ...
 2. Πακέτο AllinSmall 99€
 3. Πακέτο AllinStatic από 250€
 4. Πακέτο AllinDynamic από 750€
 5. Πακέτο E-shop4u από 450 €
 6. Πακέτο E-shop4us από 750€
 7. Πακέτο SiteToMobile από 190€
 8. Πακέτο PromotionStart 50€
 9. Πακέτο PromotionMedium από 300€
 10. Πακέτο PromotionFirstPage από 1200€

 

================================================================

 

PROMOTION ΠΑΚΕΤΑ :

 1. Πακέτο PromotionStart 50€
 2. Πακέτο PromotionMedium από 300€
 3. Πακέτο PromotionFirstPage από 1200€
 4. Πακέτο E-mail Marketing από 0,1€ / mail
 5. Πακέτο LogoStart από 70€ 
 6. Πακέτο LogoFull από 470€ 
 7. Πακέτο CardStart  50€
 8. Πακέτο Flyer από 190€
 9. Πακέτο Label από 9€/τεμ

 

================================================================

 

ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΑ WEB ΠΑΚΕΤΑ :

 1. Πακέτο Domain 30€
 2. Πακέτο Hosting από 49€
 3. Πακέτο Drawing από 49€
 4. Πακέτο Promotion από 50€

 

 ================================================================

 

MSERVCES ΠΑΚΕΤΑ :

 1. Πακέτο Mobile Ticketing από 190€
 2. Πακέτο Mobile Couponing από 140€
 3. Πακέτο Mobile Loyalty από 240€
 4. Πακέτο Click to Call 140€
 5. Πακέτο Μετάδοση φωνής, Δημιουργία Leads 240€
 6. Πακέτο Τηλεφωνικές Έρευνες 240€ 
 7. Πακέτο Τηλεφωνία VoIP 90€ 
 8. Πακέτο Web to SMS 90€
 9. Πακέτο SMS HTTP API 90€
 10. Πακέτο Email to SMS 90€
 11. Πακέτο Send emails using SMS 90€
 12. Πακέτο Receive emails using SMS 90€
 13. Πακέτο 2way SMS 90€

 

 ================================================================

 

VOIP ΠΑΚΕΤΑ :

 1. Πακέτο Προσωπική Τηλεφωνική Σύνδεση από 90€
 2. Πακέτο Fax to Mail από 90€
 3. Πακέτο Ring Group από 240€
 4. Πακέτο IVR από 240€
 5. Πακέτο Call Shop από 190€ 

 

================================================================

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ :

1.    Πρόγραμμα Η/Υ για Ασφαλιστικά Γραφεία: 160€

2.    Προγράμματα για: Café, Εστιατόρια, Bar, Club, Ταβέρνες κλπ. 160€

3.    Προγράμματα για Ιατρούς, Οδοντίατρους, Δικηγόρους, Συμβολαιογράφους 160€

4.    Προγράμματα για Κοσμηματοπωλεία, Εμπορικά Καταστήματα κάθε είδους 160€

5.    Προγράμματα για Φροντιστήρια, Σχολές Οδηγών 160€

6.    Προγράμματα για συνεργεία αυτοκινήτων, μικρές βιοτεχνίες, εργαστήρια κλπ. 160€

7.    Προγράμματα για Κομμωτήρια 160€

8.    Προγράμματα για Καταστήματα Οπτικών 160€

9.    Προγράμματα για Οικονομική Διαχείριση Εμπορικών Πλοίων 160€

10. Διαχείριση Συλλογής Έργων Τέχνης 160€

11. Μηχανογράφηση ΚΑΠΗ 160€

12. Πρόγραμμα Διαχείρισης Αγροτικών Εργασιών – Κτημάτων 160€

13. Πρόγραμμα Διαχείρισης Ενοικίων από Ακίνητα 160€

14. Πρόγραμμα για Ηλεκτρονικούς – Service – Εγκαταστάσεις Κεραιών 160€

15. Ηλεκτρονική Κλήρωση – Αρχειοθέτηση Εξεταστών για Δίπλωμα Οδήγησης 160€

 

16. Πρόγραμμα MIS για κάθε είδους Επιχείρηση 160€

 

================================================================

 

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΦΠΑ